Rødt får gjennomslag

Rødt står ikke på sidelinja. Vi jobber for å utvikle samfunnet i riktig retning. Vi har satt dagsorden og fått flertall for flere viktige forslag med bare én representant på Stortinget.

Foto: Stortinget.

Rødt får gjennomslag

Rødt har gjort en forskjell i mange viktige saker på Stortinget:

For demokratiet:

For arbeidsfolk og fagbevegelsen:

Foto: Fri Fagbevegelse.

For kvinner:

For folk flest:

  • Mistillitsforslaget mot justisminister Sylvi Listhaug endte med at ministeren gikk av. Dette var femte gang siden 1945 at et mistillitsforslag har ført til en avgang.

For norske veteraner:

  • Rødt har fått gjennomslag for å sikre ankerett i erstatningssaker og en verdig behandling for veteraner som har tjenestegjort internasjonalt.
  • Veteraner med psykiske skader skal ikke nektes erstatning på grunn av foreldelse. Rødt fikk også stanset svekkelser av medisinske vurderinger og juridisk hjelp for veteranene.

For et godt helsetilbud uansett hvor du bor og hva du har på konto:

Rødt setter dagsorden

Etter at Rødt kom inn på Stortinget begynte det å skje ting på områder som tidligere var preget av handlingslammelse. Rødt tar tak i politisk ukultur og stiller maktpolitikere til ansvar. Etter at Stortingets byggeskandale fikk nok en stor kostnadsoverskridelse var Rødt første parti som tok til orde for at stortingspresidenten måtte gå av. Det ble også utfallet. Rødt fulgte videre opp i debatten om stortingslønna, som Rødt foreslo å kutte,

Rødt hadde i utgangspunktet ikke rett til å slippe til fast i den muntlige spørretimen. Etter en dragkamp med de etablerte partiene og en prøveperiode, hvor alle partier hadde rett på spørsmål i hver muntlige spørretime, fikk Rødt og MDG slippe til halvparten av gangene hver, og i tillegg hver gang statsministeren stiller i spørretimen.

Muligheten ga fort resultater: I striden om Acer skapte Rødt spenning til siste slutt, da Bjørnar Moxnes med sitt spørsmål i spørretimen fikk Erna Solberg til å punktere en av Arbeiderpartiets viktigste garantier knytta til Acer: Løftet om at North Connect-kabelen ikke ville bli bygget før man hadde høstet erfaringer fra andre kabelprosjekter. Det ble seinere bekreftet at de såkalte garantiene ikke er rettslig bindende.

Innsats fra Rødt i Stortingets spørretime, om Riksrevisjonens kritikk av at det norske kvotesystemet ikke er i tråd med de fiskeripolitiske prinsippene og manglende konsekvensutredning av endringer, førte også til et enstemmig vedtak i behandlingen av kvotemeldinga i 2020, hvor regjeringa må foreta en konsekvensutredning før iverksettelse der dette manglet. En soleklar innrømmelse fra regjeringa og Frp.

Rødt går videre i spissen, og det kan føre fram. Våren 2021 fikk vi med oss de rødgrønne partiene på 14 forslag i Stortinget for å styrke fagbevegelsen og gi flere fast jobb. Nå trengs et sterkt nok Rødt til å sikre at dette blir gjennomført politikk.

Bilder med tillatelse fra NRK.