Toppkandidater Rødt Gamle Oslo

Hils på de fire toppkandidatene fra Rødt Gamle Oslo til valget i september

Fra venstre: Luis Espinoza, Dahab Hadgu, Katherine Joakimsen, Olaf Svorstøl

Rødt Gamle Oslo valgte kandidatene til bydelsutvalget på et medlemsmøte i mars. Rødt Gamle Oslo ønsket at kandidatene skulle gjenspeile sammensetningen av befolkningen i bydelen og la vekt på en lik fordeling mellom menn og kvinner.

Her presenterer vi våre toppkandidater til bydelsutvalget.

Katherine Joakimsen er vår førstekandidat på lista til Rødt i Gamle Oslo. Hun er opptatt av å minske forskjellene i bydelen, rettferdig boligpolitikk og flere grønne områder i bydelen. Har bodd i bydelen i 10 år. Er engasjert i NTL på arbeidsplassen, i styret i Rødt Gamle Oslo og glad i kaktuser.

Olaf Svorstøl er andrekandidat på lista. Han er norsk-venezuelaner, bodd på Grønland fra 1990 og sittet i Bydelsutvalgsystemet fra 1991. Han er opptatt av kamp mot ulikhet og urettferdighet, anti-imperialisme og rasisme samt palestinernes kamp og kvineundertrykking.

Dahab Hadgu er tredjekandidat på lista. Hun er opptatt av rettferdig boligpolitikk, byutvikling, ungdom, arbeid og miljøet. Er veileder for jobbsøkerhjelpen på K1 Tøyen, hvor de har gratis jobbsøkerkurs og drop-in for ungdommer i nærmiljøet og resten av Oslo. I tillegg driver hun med leksehjelp på Røde Kors.

Luis Espinoza er fjerdekandidat på lista. Han er opptatt av boligpolitikk, byutvikling, innovasjon, næringspolitikk og arbeid. Han er engasjert i fagforeningsarbeid og har vært aktiv i NTL. Luis har også jobbet med internasjonal solidaritet med Latin-Amerika. Han bor på Grønland og har en katt.