Stopp SIANs planlagte arrangement på Tøyen

SIAN har søkt og fått tillatelse av bydelen til å avholde et arrangement/stand på Tøyensenteret den 28. september, til tross for at bydelspolitikerne har motsatt seg dette. Bydelsadministrasjonen har fått støtte av Kommuneadvokaten at de ikke kan nekte SIAN tillatelse, begrunnet i ytringsfriheten. Bakgrunnen for dette er at det ikke er anledning til å nekte meninger en ikke liker, eller å drive forhåndssensur. Rødt Gamle Oslo mener at premissene for dette standpunktet er feil.

SIAN har søkt og fått tillatelse av bydelen til å avholde et arrangement/stand på Tøyensenteret den 28. september, til tross for at bydelspolitikerne har motsatt seg dette. Bydelsadministrasjonen har fått støtte av Kommuneadvokaten at de ikke kan nekte SIAN tillatelse, begrunnet i ytringsfriheten. Bakgrunnen for dette er at det ikke er anledning til å nekte meninger en ikke liker, eller å drive forhåndssensur. Rødt Gamle Oslo mener at premissene for dette standpunktet er feil.

SIANs presentasjon av sin annonserte markering 28. september burde være tilstrekkelig til å nekte markeringen. SIAN skriver i sin presentasjon av arrangementet:

«For de av oss som er gamle nok til å huske Oslo i førislamsk tid, er Tøyen ett av de beste bildene på hvordan islamproblemet forvandler og ødelegger områder. Stedet er i praksis en no-go sone for gode nordmenn. Dette vil SIAN rette på. Vi bringer lys der det er mørke. Vi bringer håp inn i håpløsheten. Vår menneskerettighetsaktivisme byr på ansvarliggjøring og løsningsbeskrivelser. Ingen Tøyen beboer skal behøve å lure på årsaken til elendigheten.
Allerede før vi offentliggjør arrangementet, har vi fått vite at Islamsk Råd er blitt konsultert i anledning SIAN sin planlagte innsats for å få slutt på islamproblemet på Tøyen. Tar de turen tro? Møt opp. Vi garanterer en stemningsfull begivenhet»

SIAN skriver klart her at det ikke er en politisk ytring de har tenkt å komme med, men at de planlegger en innsats for å få slutt på «islamproblemet» på Tøyen. Da det ikke er noen islamske samfunn eller grupper som styrer eller legger regler for området, er det vanskelig å se dette på annen måte enn at arrangementet er rettet mot den delen av befolkningen på Tøyen som har en islamsk tro. SIANs merkelige formuleringer må ikke forledes oss til å tro at dette ikke er rasisme og hatefulle ytringer. Ytringsfriheten innebærer ingen rett til å trakassere personer, grupper eller religiøs tro. Dette er noe helt annet enn å uttale seg kritisk til politiske beslutninger og styresett. Straffeloven § 185 forbyr hatefulle ytringer. Denne bestemmelsen setter grenser for ytringsfriheten, når enkeltpersoner eller grupper rammes direkte av ytringene. SIANs annonsering av sitt arrangement viser med tydelighet at deres plan er å ramme beboere på Tøyen direkte i strid med § 185 i straffeloven. Det er derfor mulig for bydelen å si nei til arrangementet på denne bakgrunnen.

Det SIAN skriver kan ikke tolkes på annen måte enn trusler fra arrangørenes side. SIAN ønsker bråk, konfrontasjoner og maksimal oppmerksomhet. Det er nettopp derfor de har ønsket å legge dette arrangementet til Tøyen, et område med en flerkulturell befolkning. SIAN ønsker konfrontasjon med befolkningen på Tøyen.

Politiet kan i jf. politiloven § 11, tredje ledd, forby arrangementer. I henhold til denne bestemmelsen kan politiet gjøre det, hvis det er grunn til å frykte at det vil føre til alvorlige forstyrrelser av den alminnelige ro og orden eller den lovlige ferdsel, eller det formål som siktes fremmet eller måten det skjer på strider mot lov.

Her er det grunn til å frykte at arrangementet både vil forstyrre den alminnelige ro og orden og at formålet med arrangementet strider mot lov.

Rødt Gamle Oslo krever på denne bakgrunn at tillatelsen til SIANs arrangement på Tøyen blir stoppet, ved at bydelen trekker tillatelsen tilbake og at politiet forbyr arrangementet.

Katherine Joakimsen, 1. kandidat for Rødt i bydelsutvalget Gamle Oslo

Olaf Svorstøl, Gruppeleder for Rødt i bydelsutvalget i Gamle Oslo