Rødt vokser

Avisinnlegg i avisa Østbyen torsdag 8. februar. "Rødt vokser. Vi har nåe tre representanter i bydelsutvalget i Gamle Oslo etter at uavhengig representant Kay Asbjørn Schjørlien har meldt seg inn i Rødt. Nå har Rødt den nest største representasjonen i bydelsutvalget i Gamle Oslo. Rødt fikk 12,7 av stemmene ved stortingsvalget i Gamle Oslo. I løpet av 2017 økte medlemsmassen i Rødt i Gamle Oslo med 49 %. På landsbasis økte medlemstallet med 47 % og Bjørnar Moxnes blir en kraftfull stemme på stortinget. I Bystyret i Oslo har Rødt sikret flere penger til bydelene, til kommunale boliger og til frivillige organisasjoner."

Rødt markere seg spesielt i motstand mot sosial dumping, motstand mot private bemanningsbyråer og motstand mot privat profitt i utførelse av velferdstjenester. Nå har også motstand mot norsk krigsdeltakelse, utenlandssoldater og milliardkjøp av krigsfly fått en stemme på stortinget. Kamp mot fattigdom og forskjells-Norge er viktig også for lokallaget, og arbeidet for en langt mer sosial boligpolitikk, sikre arbeidsplasser og ungdomstiltak og å ta vare på miljøet.

I en tid hvor USA med Trump fremmer rasistiske holdninger og underkjenner FN og Palestinas suverenitet er det viktig med solidaritetsarbeide, kamp mot rasisme og for en human asyl- og flyktningepolitikk.

Seksuell trakassering er et uttrykk for det skjeve maktforholdet mellom kvinner og menn. Gjennom #metoo-kampanjen har vi fått en offentlig debatt om et samfunnsproblem som i altfor mange år har blitt individualisert. Alle politiske partier må nå bli med på å jobbe fram løsninger mot seksuell trakassering.

Bli med på laget! Send SMS: "Rødt" og navn og adresse til 2434 eller bruk rødt.no/innmelding. Velkommen på laget og godt nyttår!

Hilsen Geir Hem medlem i styret i Rødt Gamle Oslo og Olaf Svorstøl gruppeleder i bydelsutvalget.