Rødt og budsjettet i Bydel Gamle Oslo

Vi i Rødt vil være et parti som lytter til innbyggere, fagforeningene og andre aktører som blir berørt av politikken og budsjettet som bydelsutvalget vedtar. I samtalene med fagforeningene og de ansatte fra blant annet SeFI (Senter for Flyktningekompetanse og Integrering), kom det frem et tydelig behov om flere faste stillinger og økonomisk støtte til å drive videre. Vi ønsket derfor å opprettholde SEFI som en enhet og beholde 3 hele stillinger ved Link-kontoret og å beholde en hel stilling til bosettingstjenesten. Link-tjenesten ble videreført, men bare med to stillinger

Rødt foreslo å styrke hjemmetjenesten med 10 faste hele stillinger, til en kostnad på 6,5 millioner kroner. Dette var fagforeningene for, i stedet for å styrke hjemmetjenesten med vikarer og midlertidige vakter som var bydelsdirektørens forslag og som dessverre fikk flertall i møtet.

Forsøksprosjekt med 6-timersdag står både i Rødts program og i den lokale politiske plattformen til samarbeidspartiene (SV, Ap og MDG). Rødt foreslo å sette av penger til tre stillinger til et 6-timersdagsprosjekt, men forslaget fikk bare Rødts to stemmer.

Rødt foreslo også to nye faste miljøarbeiderstillinger for ungdommene som bruker Aktivitetshuset K1. Dette huset har 7000 mennesker innom dørene hver uke, og behovet for mer innhold og flere trygge voksne er stort, i det som har blitt et viktig samfunnshus for innbyggere i alle aldre på Tøyen. Ungdomsarbeidere er en viktig investering i både i fritida og i framtida til ungdom som har få andre plasser å gjøre av seg. Dette forslaget ble dessverre også nedstemt.

Det kom likevel også mye bra ut av budsjettmøtet. Vi fikk et enstemming bydelsutvalget med på vårt forslag om at bydelen skal utarbeide en anti-rasistisk handlingsplan..Rødt støttet også flere gode forslag fra samarbeidspartiene. Blant annet er vi glade for at ble enighet om støtte til gratis aktivitetskort, støtte til Link-kontoret, midler til jobb for unge i bydelen, styrking av barnevernet, midler til å redde Junior G i 2020 og ikke minst; det blir ingen egenandel på trygghetsalarmer i bydelen i 2020.

Selv om mye ble bra, håper vi i Rødt at flere partier, i framtida, velger å sette politikken ut i praksis, og ikke bare la det være fine ord. Å si at man er for hele stillinger og forsøk på 6-timersdag høres fint ut, men det må følges opp med politisk handling!

Katherine Joakimsen Olaf Svorstøl

Gruppeleder Rødt i Bydelsutvalget Bydelsutvalgsrepresentant