Ingen skal fratas statsborgerskap

Norge må slutte å ta fra folk statsborgerskapet. Det er å behandle mennesker som annenrangs borgere

Norge må slutte å ta fra folk statsborgerskapet. Det er å behandle mennesker som annenrangs borgere. Regjeringen, med støtte fra Arbeiderpartiet, har de siste månedene prioritert å finne saker der noen kan ha fått statsborgerskap på feil grunnlag. Dette skaper frykt hos mange for at de aldri kan være trygge som norske borgere, og for at de skal bli fratatt alle sine rettigheter i Norge. Det er spesielt mange med somalisk bakgrunn som nå er redde på grunn av formelle feil som kan ha skjedd flere tiår tilbake i Somalia. Når Rødt kommer på Stortinget vil vi jobbe mot denne politikken.

Rødt mener at ingen skal fratas sitt statsborgerskap.

  • Rett til norsk statsborgerskap etter fem års botid, og uten krav om botid for alle som er født i Norge
  • At statsborgerloven endres slik at statsborgerskap ikke kan tilbakekalles
  • At asylsøkere og papirløse skal ha samme rett til helsetjenester som norske borgere
  • At flyktninger og asylsøkere blir møtt med respekt og omsorg, og at de raskest mulig får delta i samfunnslivet

Omkamp om asylforliket - les her: https://rødt.no/nyheter/2016/12/vil-ha-omkamp-om-asylforliket/