Folk, ikke bare benk

Hei Aftenposten, vi har savnet deg! Det var en stund siden du var innom nabolaget. Det er en del ting du har gått glipp av.

Hei Aftenposten, vi har savnet deg. Det har vært en stund siden sist du kom til bydelen. Sist vi så deg var i vinter, da du lagde en rekke artikler om problemene vi har på Grønland, som du pleier å gjøre med jevne mellomrom. Nå vil du skrive om en benk, som tydeligvis har stor nyhetsverdi. Men det kan hende du har gått glipp av en del ting i mellomtiden. Kanskje ting som det faktisk er verdt å snakke om?

Vi vil gjerne være behjelpelige. Det er ikke hver dag vi får spalteplass i media. Det er en ære. Men også en mulighet til å sette fokus på ting som faktisk betyr noe for bydelens innbyggere, og som kan gjøre noe med problemene vi har med vold, narkotika og fattigdom, som du gjerne liker å påpeke.

I det siste har vi i Rødt Gamle Oslo jobbet mye med å få i gang en sosial boligpolitikk. Vi ønsker blant annet at tomme kommunale leiligheter tas i bruk og få fortgang på en ikke-kommersiell boligsektor, som kan gi tilgang til rimelige boliger til bydelens innbyggere. Vi ønsket også å kartlegge omfanget av kortidsutleie i bydelen, og hvordan dette påvirker leieprisene. Vi ble stemt ned, dessverre. Men det mangler ikke på viljen for å få til en rettferdig boligpolitikk.

Visste du også at mange av våre unger lever under fattigdomsgrensa? Disse er lett bytte for kriminelle miljøer, som du snakker om i dine årlige reportasjer om Grønland. En av kjernesakene har derfor vært bedre fritidstilbud for dem, slik at de har et sted å være med trygge voksne mennesker. Har ikke det en nyhetsverdi at vi prøver å få ungdommen vekk fra trøbbel og kriminalitet? Oddsene er mot oss da bydelens økonomi er trang og fritidstilbud til unge blir nedprioritert. Dette kunne du også skrevet om.

Vi må også avkrefte at vi har «benkfobi». Tvert imot. Vi er svært tiltrukket av benker, parker og grøntområder. Vi ønsker at bydelens innbyggere har tilgang til natur, sol og frisk luft. Bydelen er stadig under press fra utbyggere som ønsker mest mulig avkastning på mest mulig areal. Resultatet har vært at verneverdige hus som står i veien for nye boligprosjekter forfaller, parker som blir lovet uteblir, eller mangel på barnehager med nok uteareal. Dette er saker vi har tatt opp i bydelsutvalget og prøver å gjøre noe med.

Vi kunne skrevet i det uendelige om store og små saker som vi engasjerer oss i. Ikke at alt behøver omtale i media, men med nesten like mange innbyggere som Kristiansand er det en viss nyhetsverdi i det som skjer i bydelen, utenom en benk - som vi forsåvidt aldri ønsket å fjerne, bare endre på innholdet i plaketten. Neste gang du er innom nabolaget, kom gjerne og ta deg en kaffe med oss. Det er mange saker vi bør snakke om.

Kathy Joakimsen, gruppeleder for Rødt i bydelsutvalget i Gamle Oslo.

Luis Espinoza, representant i byutviklingskomiteen i Gamle Oslo.

På vegne av Rødt Gamle Oslos bydelsutvalgsgruppe