Budsjettkavalkade og ønske om god jul og godt nyttår fra Rødt Gamle Oslo

Etter tidenes valgkamp kan vi nå også bruke vår stemme fra Stortingets talestol. Rødt Gamle Oslo har vår del av æren for dette. Vi satte oss et høyt mål om å klare å få 12 % av stemmene i bydelen, og resultatet ble 12,7 %!

Rødt på Stortinget er en milepæl. Bjørnar har allerede markert Rødt med skarp kritikk av sammensetningen av Nobelkomiteen, kampflykjøp, et statsbudsjett for kraftig økte forskjeller, kutt i helse-Norge med mer. Og Rødts posisjon i bystyret i Oslo merkes godt. «Totalt koster enigheten med Rødt cirka 367 millioner kroner. Rundt 150 av dem skal brukes i 2018.» Slik oppsummerte Aftenposten Rødts avtale med byrådspartiene den 30. november, og med vinklinga «mer til de svakeste».

Rødt fikk hindret nye kutt i bydelsrammene – selv om det fortsatt er et stort etterslep å ta igjen. Det tas 50 mill. mindre i utbytte fra kommunale boliger og det er satt av 25 mill. til boligsosiale tiltak. Det blir 30 mill. til universell utforming i eksisterende bygg, mer penger til tilrettelegging av arbeidsplasser og 200 mill til spesialundervisning i skoler. Rødt fikk også igjennom økt tilskudd til en rekke organisasjoner inkludert en egen pott på 5 mill. til kvinneorganisasjoner og direkte støtte til døveforeningen.

14. desember ble det vedtatt lokalt budsjett for Gamle Oslo. Takket være Rødts arbeid i bystyret fikk bydelen 1,6 mill. mer i den siste avtalen med byrådspartiene. Disse kom godt med i forhandlinger om det lokale budsjettet. I samtale med AP, SV og MDG fremhevet vi fagforeningenes standpunkter rundt tallbudsjettet og synspunkter knyttet til avvikling og opprettelser av stillinger. Det resulterte i at det også nå er vedtatt at opprettelse eller avvikling av stillinger skal politisk behandles i Bydelsutvalget hvis det ikke er enighet i Medbestemmelsesutvalget. Rødt var med og foreslo ungdomsfritidskort, en ny stilling som utekontakt, og støtte til KIGO (Kultur I Gamle Oslo) med tilbud om gratis kulturaktiviteter for barn og unge i Gamle Oslo. Et forslag om flere ungdomsklubber vil samarbeidspartiene jobbe med i 2018 sammen med partiene i bystyret.

«I det hele opplevde vi at møtene om budsjettet foregikk i vennskapelige og korrekte former, noe som førte til gode resultater.» oppsummerer Olaf Svorstøl - Rødts gruppeleder i Gamle Oslo.

  • God jul og godt nyttår til folk og ansatte i Gamle Oslo!
  • God jul og godt nyttår til fagforeninger, beboerorganisasjoner, velforeninger og lokale aktivister! 
  • God jul og godt nyttår til medlemmer og venner!

Hilsen Rødt Gamle Oslo