Synne Bjørbæk trekker seg fra resten av valgkampen

Rødt Bodø meddeler at det har oppstått en akutt og svært alvorlig situasjon i Bjørbæks nærmeste familie. Varaordfører og ordførerkandidat Synne Høyforsslett Bjørbæk (Rødt) trekker seg derfor fra resten av valgkampen. Det innebærer at hun ikke deltar i debatter eller møter og ikke er tilgjengelig for pressen. Andrekandidat Astri Dankertsen tar de fleste av hennes oppgaver i denne perioden, og leder valgkampen til Rødt Bodø.

Rødt Bodø er lei oss for at hun ikke kan lede oss i resten av valgkampen og vil uttrykke vår takknemlighet og støtte til Synne og familien.