Rødt-bloggen

For første gang er alle Norges 400 rikeste milliardærer

Kapitals liste over landets rikeste gir et mer sannferdig bilde enn skattelistene av den voldsomme konsentrasjonen av rikdom som finner sted i Norge i dag. For første gang er alle på listen milliardærer.

KAPITAL 400: For første gang er alle som står på Kapitals liste over Norges 400 rikeste milliardærer. Foto: Mathieu Stern/Unsplash.

På toppen av listen troner en norsk skatteflyktning: John Fredriksen. Men også Norge fungerer som et skatteparadis for de aller rikeste. Laksemilliardærer Gustav Witzøe har krøpet opp fra sjette til femte plass siden i fjor. I mellomtiden har han brukt valgkampen på å klage sin nød over faren for regjeringsskifte. Man skulle tro at en mann som går god for 45,60 milliarder har råd til å betale mer i formueskatt – både Arbeiderpartiets økning opp til litt over én prosent og Rødts mer kraftfulle og omfordelene skattemodell.

Witzøe har, i likhet med mange av de superrike, høstet av fellesskapets ressurser. Han har hatt tilnærmet gratis tilgang på norske fjorder. Oppdrettsnæringen er svært lønnsom, og hvert minste tegn til innstramminger har blitt møtt med sutring fra næringen selv. Helge Arvid Møgster – nummer 55 på Kapitals liste og god for 5,90 milliarder – sammenlignet i sin tid Erna Solberg med Stalin da hun satt ned et utvalg som skulle vurdere å innføre grunnrenteskatt for oppdrettsnæringen.

På listen finner vi også velferdsprofitører. Adolfsen-brødrene er gode for 4,50 milliarder. Som Kapital beskriver det: «Både Kristian og Roger hadde et nært forhold til eldreomsorgen og skjønte fort at det var veldig likt som å drive hotell.» Brødrene har tjent seg rike på å kommersialisere velferden. For dem er omsorg butikk, eller rettere sagt hotell.

STORTINGSREPRESENTANT: Sofie Marhaug. Foto: Ihne Pedersen.

Vi må finne en måte å sørge for at våre felles ressurser – enten det er fjordene våre, eldreomsorgen eller eiendommer – kommer fellesskapet til gode

Andre igjen har tjent seg rike simpelthen på å eie. Norges syvende rikeste, Ivar Erik Tollefsen, er en av landets eiendomsbaroner. Skattefordelene har dessuten vært gunstige: Tollefsen betaler kun 25.000 kroner i eiendomsskatt for 3.800 leiligheter i Oslo. Under koronakrisen har til og med eiendomsspekulanter mottatt krisestøtte, bare i kraft av å eie.

Verdens rikeste land er ikke automatisk verdens likeste. Forskjellene har økt år for år – også før de borgerlige overtok regjeringsmakten. Likevel har Solberg gjort en ekstra innsats for å kutte i skattene til de aller rikeste. Slik har norske politikere bidratt til å gjøre Norge til et skatteparadis. Du trenger ikke dra til Cayman Islands for å bli milliardær!

For dette er ikke en virkelighetsbeskrivelse Rødt har diktet opp. Forskere ved NHH har konkludert med at Norge er et skatteparadis for de superrike. Kapitals liste understreker det samme. Dette er tallenes tale.

Om vi skal gjøre noe for å snu denne trenden er derimot et politisk spørsmål. Derfor kan ikke Arbeiderpartiet og den nye regjeringen frede høyresidens skattepolitikk! Vi har tidligere vært vitne til at Ap har inngått skatteforlik med Høyre. I valgkampen sa de at de vil frede selskapsskatten. Det trengs sterkere lut til for å gjøre noe med den enorme konsentrasjonen av arv og formue. Vi må finne en måte å sørge for at våre felles ressurser – enten det er fjordene våre, eldreomsorgen eller eiendommer – kommer fellesskapet til gode.

Det trengs politisk forandring for å få ned de økonomiske forskjellene. Rødt krever at den nye regjeringen snur trenden.