Stans krigen mot Ukraina

Denne uttalelsen er enstemmig vedtatt av Rødt Agders fylkesårsmøte, lørdag 19. mars 2022.

Rødt Agder fordømmer Russlands folkerettsstridige invasjon av Ukraina. Vi krever umiddelbar våpenhvile, tilbaketrekking av alle russiske tropper fra okkupert territorium. Vi støtter målrettede sanksjoner mot den russiske militære, økonomiske og politiske eliten, og alle tiltak som kan støtte den russiske fredsbevegelsen, inkludert asyl til russiske dissidenter og desertører.

Rødt Agder er motstandere av alle tiltak fra norsk side som vil bidrar til ytterligere militarisering og eskalering, inkludert våpenforsendelser, flyforbudssone og NATO-utvidelser. Særlig vil vi advare mot forslagene om flyforbudssone,som vil innebære direkte krig mellom verdens to største atomvåpenmakter. Verdens folk har alt å tape og ingenting å vinne på å krige mot hverandre på tvers av landegrensene. Dette gjelder i enda større grad når det er fare for at konflikten kan eskalere til atomkrig.

Rødt Agder oppfordrer den norske regjering til å bruke erfaringene og kompetansen Norge har innenfor fredsmekling, til å bidra til de pågående forhandlingene mellom Russland og Ukraina for å avslutte krigshandlingene. Norge må være et foregangsland når det kommer til mottak av ukrainske flyktninger, og av humanitær og økonomisk bistand til de frie delene av Ukraina.

Vi støtter en fredelig forhandlingsløsning basert på prinsippene om gjensidig sikkerhet, suverenitet og territoriell integritet.