Rødt Agder støtter streiken i kultursektoren!

Siden 3. september har ansatte i opera, teatersektoren og orkestrene streiket for å få på plass en kollektiv, kjønnsnøytral og livsvarig pensjon nå, etter at de ansattes organisasjoner gikk med på en midlertidig innskuddspensjonsordning i 2016 for å sikre økonomien til institusjonene.

Regionstyret i Rødt Agder støtter denne kampen for en rettferdig pensjonsordning fullt ut, og vil samtidig oppfordre Kristiansand kommune, Agder fylkeskommune og Grimstad kommune, som eiere av Kilden Teater og Konserthus hvor mange av de ansatte nå er i streik, om å legge press på arbeidsgiverorganisasjonen slik at de ansatte kan få sin rettmessige pensjon som er lik for kvinner og menn.
Dette burde være en selvfølge i 2021!

Uttalelse vedtatt på Rødt Agders fylkesstyremøte 16.10.2021