Nytt styre i Rødt Agder

Fylkesstyret ble valgt på fylkesårsmøtet 19. mars 2022, og består av et arbeidsutvalg og en samling geografiske representanter fra lokallagene våre.

Arbeidsutvalget i fylkesstyret:

Leder:
Kristian Pedersen - kristian.pedersen89@gmail.com - agder@roedt.no

Økonomiansvarlig:
Marit Faanes - marit@faanes.no

Nestleder:
Ragni Nygaard Bakkland

Sekretær:
Solfrid Krogh

Medlem:
Kristian Qvale Ringereide

Medlem:
Ole Grønvold

Medlem:
Tyra Felberg Valle

Rød Ungdom:
Representant velges av Rød Ungdom

Geografiske representanter til fylkesstyret:

Lyngdal:
Astrid Helene Ege Pedersen

Arendal:
Lætif Akber

Lillesand:
Anette Aanonsen

Lindesnes:
Mette Mari Hallingstad

Tvedestrand:
Aslak Storaker

Åmli:
Morten Lunden

Vennesla:
Roy Hansen

Grimstad:
Unni Wold

Kristiansand:
Thorstein Johannessen

Setesdal:
Monica Wathne

Risør:
Vidar Iversen

Vegårshei:
Ingen

Farsund:
Ingen

Flekkefjord:
Ingen